ชนิดสีพิมพ์

-งานพิมพ์สกรีนสามารถสั่งงานพิมพ์ได้ตั้งแต่-1-5 สี
- พิมพ์สีพิเศษมีส่วนผสม ผงเมคทาลิค สีเงิน/สีทอง/สีทองแดง/สีมุก
-สีพิมพ์ฉลากสติกเกอร์ติดสินค้า /โลโก้รีดติดเสื้อ(Flex Print) ด้วย เครื่องพิมพ์ Eco SolventE