ป้ายกระดาษ: Hang Tag

ป้ายการะดาษ (HANG TAG)

รับผลิตพิมพ์ป้ายกระดาษที่ห้อยกับตัวสินค้า ได้แก่ ป้ายราคาสินค้า, ป้ายตราสินค้า มป้ายขนาดสินค้าเป็นต้น
ส่วนราคา คุณสามารถสอบถามราคาโดยการส่งตัวอย่าง และแจ้งปริมาณในการสั่งผลิตเพื่อทำการประเมินราคาได้อย่างถูกต้อง

การสั่งผลิตสินค้า
มีรูปแบบและขั้นตอนหลายส่วนที่ผลิตตัวป้ายกระดาษ การกำหนดข้อมูลที่ในการผลิตตัวป้าย
มีความเกี่ยวโยงกับราคาเป็นหลัก กรุณาติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลโรงงานโดยตรง เพื่อความถูกต้องของราคา

วัสดุที่ใช้ในการทำป้ายกระดาษ (TAG)
-กระดาษสีน้ำตาล
-กระดาษอาร์ตการ์ดที่มีความหนา 190 แกรมขึ้นไป

การเพิ่มความแข็งแรงให้ป้ายกระดาษนั้น เพื่อให้ป้ายมีความแข็งแรงแนะนำในการเลือกใช้ความหนาของกระดาษ  เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานและตรงต่อความต้องการ