รับพิมพ์

- รับพิมพ์ลวดลาย เช่น ลายจุด ลายสก็อต ,ลายการ์ตูน
- รับพิมพ์โลโก้องค์กรลงบนริบบิ้น ริบบิ้นผ้าทุกชนิด
- รับพิมพ์โลโก้องค์กรลงบนริบบิ้นริบบิ้นผ้าแก้ว 
- รับพิมพ์ริบบิ้นเทปทอ , ริบบิ้นผ้าต่วน ,ริบบิ้นชาตินทอขอบ 
- รับพิมพ์งานเทปทอผ้าหน้าแคบทุกชนิด , สายเชือก , ยางยืด ฯลฯ 

- รับพิมพ์โลโก้ เคฟอยล์เงิน , เคฟอยล์ทอง ลงริบบิ้นผ้า
- พิมพ์โลโก้ลงบนเทปเชือกและเทปทอต่างๆทุกชนิด
- พิมพ์ลวดลายและโลโก้ลงบนยางยืด
- พิมพ์โลโก้บนริบบิ้น บนริบบิ้นเคเงิน , ริบบิ้นเคทอง ลงบนริบบิ้นผ้า
- พิมพ์ริบบิ้น พิมพ์อักษรนูนบนริบบิ้น
- พิมพ์โลโก้ลงบนริบบิ้นผ้าแก้ว /พิมพ์ลวดลายและโลโก้ลงบนยางยืด
- พิมพ์โลโก้ลงบนเทปเชือกและเทปทอต่างๆทุกชนิด
- รับตัดริบบิ้น / สายเชือก /บริการตัดพับตามขนาดที่ต้องการ
 (ตัดความร้อนแบบตัดตรง,แบบเฉียง, แบบหางปลา)

- พิมพ์งานระบบ offset